Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 19. februára 2018 do 25. februára 2018

ŠT: Katedra s. Petra, apoštola, sviatok; NE: Druhá pôstna nedeľa;

Pondelok 07:30 †Michal Melega
 
Utorok 17:00   za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Mitríkovú
 
Streda 17:00 †Marta Hönischová
 
Štvrtok 07:30 †Ján, Mária, Anna a Jozef
 
Piatok 17:00 †Ján Kurilla, výročná
 
Sobota 08:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Frankovičovú
17:00 †Ondrej Mihálik
 
Nedeľa


08:00 za zdravie syna Daniela
09:30 †Jozef a Mária, 25. výročie
17:00 †Žofia Kišková

Upratovanie kostola: ďakujeme za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice SNP a Športová, zodpovedná pani Emília Plateková;

Milodary: z krstu Dominika Petkáča venovali na kostol 30 EUR; z krstu zary Kastelovičovej venovali na kostol 20 EUR; z pohrebu Marty Novákovej venovali na kostol 50 EUR; Bohu známa venovala na kostol 200 EUR; Pán Boh zaplať;

Zbierka na charitu: dnešs je zbierka na charitu;

Kurz základov kresťanstva: začne v pondelok 19. februára o 18:15 v koncertnej sále ZUŠ. Témy kurzu budú: stvorenie, hriech, spása a vykúpenie, cirkev, biblia, modlitba, posledné stretnutie bude modlitbové;

Denný stacionár pre seniorov: Diecézna charita Rožňava oznamuje farníkom našej farnosti a občanom mesta Gelnica, že poskytuje v Dome charity v Gelnici na Slovenskej ulici č. 66 sociálnu službu pre dôchodcov formou denného stacionára. Záujemcovia si môžu prečítať bližšie informácie na nástenke v kostole, kde sú uvedené aj kontakty;