Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 22 októbra 2018 do 28 októbra 2018

NE: Tridsiata nedeľa v období „cez rok“;

Pondelok 07:30 †Ján, Mária, Mária a Ladislav
18:00 †Anna, August a Ida a Jozef
 
Utorok 07:30   †Dana a Stanislav
18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu Macejkovú k 80ke
 
Streda 07:30 za Božie požehnanie pre Pavla, Máriu a Andreu
18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Margarétu
 
Štvrtok 07:30 †Jozef a Júlia, Ján a Juraj Nemčíkoví
18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla
 
Piatok 07:30 †Vladimír a Michal
18:00 poďakovanie za 90 rokov života Magdalény Horváthovej
 
Sobota 08:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Emku s rodičmi
17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Emku s rodičmi
 
Nedeľa


08:00 za zdravie a Božie požehnanie k 60ke pre Milana a Mikuláša
09:30 †rodičia a brat
17:00

 

za Božie požehnanie pre Annu a Stanislava k 50ke sobáša

 

Upratovanie kostola: ďakujeme za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice SNP a Športová, zodpovedná pani Emília Plateková;

Milodary na kostol: zbierka na rekonštrukciu múru minulú nedeľu činila 1 525 EUR;

 

Ohlášky:  v našej farnosti manželstvo hodlajú uzavrieť Ing. Martin Miženko, syn Milana a Emílie rodenej Džimovej, bývajúci v Gelnici a Mgr. Emília Piegerová, dcéra Emila a Edity rodenej Hennelovej, bývajúca v Gelnici;

Zbierka na misie: dnes je zbierka na misie;

Kurz základov kresťanstva – pokračovanie: od 29. októbra začne pokračovanie kurzu základov kresťanstva v koncertnej sále ZUŠ;

Jesenné putovanie po Jakubskej ceste: na budúcu sobotu bude jesenné putovaniue po Jakubskej ceste. Záujemcovia sa môžu zapísať na bočnom oltári;

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)