Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 16. októbra 2017 do 22 októbra 2017

UT: S. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka;  ST: S. Lukáša, evanjelistu, sviatok;  NE: Dvadsiata deviata nedeľa cez rok;

Úmysel modlitieb veriacich rožňavskej diecézy do konca roka 2017: „Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a našom pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

Pondelok 07:30 †Terézia Krátka
18:00 †Ján
 
Utorok 07:30 za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu
18:00 †Viktor, Barbara, Anna a Emil
 
Streda 07:30 †František Fecko
18:00 za uzdravenie Zdenky
 
Štvrtok 07:30 †Mária
18:00 †Michal Pinčák
 
Piatok 07:30 †Matilda Blažovská
18:00 za požehnanie Lenky a dieťaťa
 
Sobota 07:00 †Jolana
17:00 †Anna, Štefan, Katarína a Alexander
 
Nedeľa


08:00 †Ján, Mária, Karol a súrodenci
09:30 za veriacich
17:00 †Jozef, nedožitých sto rokov

 

Upratovanie kostola: ďakujem za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečuje Staré mesto, zodpovedná pani Michalela Neupauerová;

Milodary: zo sobáša Róberta Rešitoviča a Zuzany Rendošovej venovali na kostol 50 EUR; z krstu Šimona Haľka venovali na kostol 70 EUR; z pohrebu Ladislava Maťašovského venovali na kostol 200 EUR; Bohu známa venovala na kostol 50 EUR; Pán Boh zaplať;

Zbierka na misie: na budúcu nedeľu je misijná nedeľa a koná sa zbierka na misie;