Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 10. decembra 2018 do 16. decembra 2018

ŠT: S. Lucie, panny a mučenice, spomienka; PI: S. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka; NE: Tretia adventná nedeľa;

NE: Druhá adventná nedeľa;

Pondelok 07:30 za zdravie a Božie požehnanie pre Naďu a Bobeša
17:00 †Ondrej a Mária (10. výročie)
 
Utorok 06:00   †Jozef Grega, výročná
17:00 †Alžbeta, Ondrej, Štefan, Anna a Mária
 
Streda 07:30 †Anna a Imrich Družbackí
17:00 †Margita, Jozef, Mária a Eduard
 
Štvrtok 06:00 †Etela a Gabriel
17:00 †Štefan a Marta, Michal a Anna
 
Piatok 07:30 †Mária
17:00 †Ján a Mária Berešoví
 
Sobota 08:00 †Ľubomír
17:00 †Ján, Júlia, Ján, Milan, Emil, Valika, Barborka a Evička
 
Nedeľa


08:00 †Štefan Palko, 20. výročie
09:30 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hausovú
17:00

 

†Emil Veselényi

 

Upratovanie kostola: ďakujeme za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice SNP a Športová, zodpovedná pani Emília Plateková;

Milodary na kostol: z krstu venovali 50 EUR; Bohu známa venovala na rekonštrukciu oporného múru 50 EUR; Pán oh zaplať;

Celodenná poklona najsvätejšej Sviatosti: v piatok 14. decembra bude celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti. Vyloženie bude po rannej sv. omši, odloženie pred večernou sv. omšou;

Kurz základov kresťanstva: v pondelok 10. decembra o 18:15 v koncertnej sále ZUŠ;

Stretnutie prvoprijímajúcich detí: v piatok 14. decembra o 16:30 bude nácvik a po ňom o 17:00 bude svätá omša za účasti detí s katechézou pre prvoprijímajúcich;

Zbierka na rekonštrukciu múru: dnes je zbierka na rekonštrukciu oporného múru;

Prezentácia o putovaní: v sobotu 15. decembra po sv. omši o 18:00 bude prezentácia o tohtoročnom putovaní po Jakubskej ceste do Kompostelly;

Rorátne sv. omše: budú v utorok a vo štvrtok počas adventu o 06:00;

 

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)