Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 11decembra 2017 do 17.decembra 2017

ST: S. Lucie, panny a mučenice, spomienka; ŠT: S. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka; NE: Tretia adventná nedeľa;

Úmysel modlitieb veriacich rožňavskej diecézy do konca roka 2017: „Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a našom pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

Pondelok  07:30 za zdravie a Božie požehnanie pre Zdenku
 
Utorok 17:00 †Jozef Schütz
 
Streda 17:00 †Jolana a Michal
 
Štvrtok 07:30 †Mikuláš a rodičia
 
Piatok 17:00 †Rudolf, nedožitých 80 rokov
 
Sobota 08:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Viktora k 30-ke
17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra marka k 50-ke
 
Nedeľa


08:00 †Marián a Rozália
09:30 †Ľubomír
17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu

 

Upratovanie kostola: ďakujem za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú Mária huta, zodpovedná pani Mária Tancárová a Nové Legy, zodpovedná pani Anna Lörincová;

Milodary: Bohu známa venovala na kostol 500 EUR; Bohu známa venovala na kostol 50 EUR; Bohu známa venovala na kostol 100 EUR; z pohrebu Štefana Kiseľa venovali na kostol 50 EUR; z krstu Ektora Girgu venovali na kostol 20 Eur; z krstu Alexa Seranka venovali na kostol 20 EUR; Pán Boh zaplať;

Zbierka na charitu činila 510, 80 EUR; Pán Boh zaplať;

Spovedanie pred Vianočnými sviatkami: spoveď prev Vianočnými sviatkami bude v sobotu 16. decembra od 14:00 do 17:00 a v nedeľu 17. decembra od 14:00 do 17:00; v sobotu budeme spovedať traja, v nedeľu traja a pot tretej hodine piati až šiesti;