Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 20. augusta 2018 do 26. augusta 2018

UT: S. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka; UT: S. Pia X., pápeža, spomienka; ST: Panny Márie Kráľovnej, spomienka; PI: S. Bartolomeja, apoštola, sviatok;  NE: Dvadsiataprvá nedeľa v období „cez rok“;

 

Pondelok 07:30 †Jozef Štefaňák
18:00 †Ondrej, 10. výročie, Anna, Ján a Marián
 
Utorok 07:30   za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Františka
18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Janky
 
Streda 07:30 za zdravie a Božie požehnanie pre Bibianu k 60-ke
18:00 †Ján, Ján, Veronika, Štefan, Imro a rodiny Čopianová a

Kurajová

 
Štvrtok 07:30 †Dana a Stanislav
18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Frankovičovú
 
Piatok 07:30 za †Emila a za požehnanie pre Teréziu Lojovú k 75-ke
18:00 †sestru Zuzanu a rodinu Kušnírovú, 4. výročie
 
Sobota 08:00 †Adolf a Zuzana
17:00 †Jozef a Mária Papcunoví, Karol a Mária Dolinskí
 
Nedeľa


08:00 †Ľudovít Vitkovský
09:30 †Viktor a Mária
17:00 †rodina Brutovská, Anna a Štefan, Marta, Milan a Jozef

Jankal

 

 

Upratovanie kostola: ďakujeme za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice Kukučínova a Vajanského, zodpovedný pán Karol Saxa;

Milodary na kostol: z krstu venovali 200 EUR; Bohuznámi na rekonštrukciu múru venovali: 50 EUR; 50 EUR; 100 EUR; 100 EUR; 100 EUR; 100 EUR; Zbierka na rekonštrukciu múru bola 1473 EUR; Pán Boh zaplať;

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)