Jakubská cesta

JCminFarnosťou Gelnica prechádza pútnická cesta sv. Jakuba do Compostely. Prechádza židovským cintorínom, Zámčiskom a kaplnkou Povýšenia Svätého kríža na Thurzove,  kde je aj socha sv. Jakuba prinesená z Compostely. Pútnici si Jakubskú pečať môžu vyzdvihnúť na farskom úrade vedľa kostola i v penzióne Erihof na Thurzove. Už v stredoveku  (okolo roku 1300) putovali pútnici  zo Spiša do Compostely a nový rozvoj pútnictva v počte viac ako 300 000 pútnikov ročne na ceste sv. Jakuba do Compostely sa datuje od roku 2000. V sakristii nášho kostola je možné si zakúpiť Credential – zošit pútnika a požiadať o Jakubské požehnanie na cestu.  Bueno camino. Podorbnosti nájdete na stránke  www.jakubskacesta.eu

[Not a valid template]