Posvätenie obnovenej kaplnky

VYS min

Na slávnosť Povýšenia svätého kríža 14.9.2015 biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal obnovenú kaplnku na Thurzove i Oázu Jakubskej cesty a symboly putovania mušľu a palicu. Kaplnka je oázou pokoja a symbolom prítomnosti Boha uprostred sveta.

Za účasti generálneho vikára i kňazov dekanátu a veriacich sa pomodlil Korunku Božieho milosrdenstva a požehnal rodinám.