Reštaurovanie kamenných sedílií

S 04Práce na reštaurovaní kamenných sedílií svätyne zo 14.storočia boli úspešne ukončené v decembri 2019.

Práce boli realizované vďaka získaniu dotácie z Ministerstva kultúry SR  v dotačnom programe “Obnov si svoj dom”, ktorú získala naša farnosť v roku 2019 vo výške 13.000,-€.

Práce boli zabezpečované pod odborným vedením Mgr.art. Siváňa a dozorované pracovníkmi KPÚ Košice.

Realizáciou týchto prác bola ukončená ďalšia časť postupne realizovanej reštaurátorskej obnovy kamenných prvkov interiéru nášho chrámu.