Reštaurovanie kamenných sedílií

S 04Vďaka získaniu dotácie z Ministerstva kultúry SR  v dotačnom programe “Obnov si svoj dom”, ktorú získala naša farnosť v roku 2019 vo výške 13.000,-€  bola v októbri zahájená reštaurátorská obnova kamenných sedílií zo 14.storočia nachádzajúcich sa na stene svätyne. Uvedené práce by mali byť ukončené do konca kalendárneho roka. Priebeh týchto prác zabezpečovaných Mgr.art. Siváňom je dozorovaný pracovníkmi KPÚ Košice. Ich realizácia je ďalšou ucelenou etapou postupne zabezpečovanej reštaurátorskej obnovy kamenných detailov nášho chrámu, ktorá je dlhodobo podporovaná z dotačných zdrojov Ministerstva kultúry SR.