Miešaný spevácky zbor

2dddf90b4c949321978432f50388e900-sdTradícia speváckeho zboru pri kostole Nanebovzatia Panny Márie siaha pár desiatok rokov do minulosti. Jeho služba sa naplno ukazuje hlavne pri nedeľných alebo iných slávnostných bohoslužbách a sviatkoch. Zapája sa aj do rôznych podujatí (týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, adventné koncerty v Margecanoch a pod.). Je aj neodmysliteľnou súčasťou slávenia sviatosti manželstva, ale aj slávenia rozlúčok so zosnulými. Zbor nacvičuje prevažne v kostole, ale aj v budove farského úradu. Záujemcovia o pôsobenie v zbore sa môžu informovať u MUDr. Márie Mariančíkovej.