Život v Duchu

BibliaUvedom si, že život viery, aby ťa skutočne približoval k Bohu, sa musí odohrávať v tvojom srdci.Pamätáš si, keď Ježiš hovoril, že všetok hriech vychádza z ľudského srdca (Mk 7, 21)? Aj dobré veci vychádzajú z ľudského srdca. Tu je niekoľko zásad, ktoré ti môžu napomôcť, aby si mohol čerpať z prameňa živej vody:

 

Si závislý na Slove

Denne sa stretávaj s Božím slovom. Čítaj ho v modlitbovom postoji. Pýtaj sa, čo ti chce tým slovom Pán povedať. Všímaj si v ňom Boha, Ježiša, Ducha. Neskúmaj Písmo, ale ver v Slovo (Jn 5, 39). Ak je niečo dôležité, ak to v tebe vyvoláva túžbu odpovedať, odpovedz Bohu v modlitbe. Slovo ťa má viesť k stretnutiu s Bohom.

 

Denne sa modli

Uvedom si, čo chceš robiť: „Vstupuj“ do modlitby. Je to posvätná pôda. Boh ťa berie vážne, keď k nemu prichádzaš. Uvedom si, že hovoríš k Bohu, ktorého ti zjavuje slovo. Nemôžeš hovoriť hocičo. Dôveruj Bohu a veľa načúvaj. Nechci počuť hlasy, chci počuť Boha. Zotrvaj tak určitý čas a „neutekaj“ od modlitby ku svojim starostiam. Oni počkajú. Snaž sa obracať v duchu na Pána aj počas dňa pri všetkom, čo robíš. Po čase si uvedomíš, že tvoj život viery je plnší a stabilnejší.

 

Zdieľaj spoločenstvo

Nech máš akýkoľvek názor na veriacich a cirkev, vedz, že kde je prítomné akékoľvek spoločenstvo veriacich, tam je prítomný Ježiš (Mt 18, 20). Potrebuješ iných kresťanov, nepestuj izolovanosť. Maj ich v úcte.