Mládežnícky spevácky zbor

Mládežnícky spevácky zbor slúži na formovanie kresťanského života mladých. Každý, kto rád spieva alebo hrá na nejaký hudobný nástroj a chce sa stretávať s kresťanským spoločenstvom mladých, je vítaný. Mládež doprevádza slávenie svätých omší, taktiež slúži pri slávení manželstva a pomáha pri nácvikoch na slávenie Prvého svätého prijímania alebo sviatosti birmovania. Mládež sa stretáva v budove farského úradu alebo v  kostole. Záujemcovia o toto spoločenstvo sa môžu prihlásiť u PaedDr. Daniely Molnárovej.