Ručné zvonenie

ZV OZN 01 minOd oslavy Veľkého zvona sa postupne začalo znovu udomácňovať ručné zvonenie. Mladá generácia sa chopila tejto tradície. Veď ešte aj dnes si staršie generácie pamätajú na pani Trojanovú ako aj so synom zvonili, alebo starý pán Piltz a ďalší, ktorí sa v tejto službe vystriedali.

Skupina gelnických mladých zvonárov čerpá z tradícii a zvykov ručného zvonenia. Tiež zo skúseností a konzultácii s kampanológmi a ďalšími zvonármi. Cieľom je zachovať typy zvonenia, podľa ktorých sa dá rozoznať príležitosť a posolstvo zvonenia. Iba zvonár vie zo zvonom pracovať a využiť všetky jeho farby a zvuky.

Od minulého leta takto zvonári zvonili v auguste sviatky patrocínia chrámu, v septembri evanjelickú banskú oferu, na prelome októbra a novembra výročie reformácie a sviatky všetkých svätých a v decembri adventný cyklus ktorý vyvrcholil polnočným vianočným zvonením. Tiež sa odzváňalo starému roku pred polnocou na Silvestra a presne na polnoc vítal nový rok. Čoraz častejšie môžete cez víkend počuť poludňajšie zvonenie, ktoré by malo mať tiež rôzne formy podľa toho či ide o bežný deň, alebo o sviatok.

Samozrejme sú aj zarmucujúce príležitosti a aj tie je potrebne patrične oznámiť. Tu pomôžu jedine zvonári, keďže umieráčik nie je motorizovaný a tak sa práve pri príležitostiach úmrtia ani nepoužíva. Taktiež ostatné tri veľké zvony vedia s pomocou elektromotorov zvoniť iba pravidelne. Pre takzvané úmrtné zvonenie „na hranu“ je opäť potrebný zvonár, ktorý pracuje so srdcom zvona a tak bije zvon iba na jednu stranu a tým pomalšie a smútočne.

Zvonári takto vytvárajú široký záber typov zvonení aj pre ojedinelé príležitosti ako bolo napríklad oznámenie zrieknutia sa úradu pápeža Benedikta XVI. a oznámenie zvolenia pápeža Františka.

Gelnica si tak tradičným ručným zvonením zachováva svoj niekdajší kolorit a tiež prispieva k udržiavaniu živého nehmotného kultúrneho dedičstva.

Tento rok majú zvonári v pláne vyčistiť vnútorný priestor veže a zvonice. Vykonať potrebnú údržbu zvonov a ich príslušenstva. Taktiež umyť a zakonzervovať zvony, preveriť konštrukciu a spoje,  aby sa všetko zachovalo v čo najlepšom stave. Tým sa vytvorí aj možnosť sprístupnenia Gelnických zvonov a práce zvonárov širšej verejnosti.

Skupinu mladých gelnických zvonárov vedie Ing. arch. Igor Cziel, tel.č. 0904 509 489