Obnova barokového portálu vstupu do kostola

POR 01 min

V jesenných mesiacoch roku 2013 bola dokončená reštaurátorská obnova barokového kamenného portálu bočného vstupu nášho chrámu a na neho nadväzujúcich omietok. Realizácia tejto obnovy bola z časti financovaná  z dotačného programu Ministerstva kultúry SR.  Prípravné práce ako i samotnú obnovu portálu a k nemu prislúchajúcich omietok pre našu farnosť zabezpečoval autorizovaný reštaurátor Mgr.art. Štefan Siváň.

„Barokový portál predstavuje pravouhlý typ portálu s pravouhlou profiláciou, ktorého bočné ostenia ležia na štvorcových podstavcoch. Horný preklad je v strede prečlenený klenákom s plastickou štylizovanou ornamentikou v podobe stromu. Vzhľadom na patrocínu kostola by sa mohlo jednať o zriedkavú symboliku palmovej ratolesti, pripomínajúcej smrť Panny Márie. Portál je ukončený rozkladným tympanónom, ktorý po stranách tvorí dvojica platických volút, v strede sa nachádza štylizovaná kartuša s monogramom Panny Márie, ukončená kráľovskou korunou….“citované z reštaurátorského prieskumu, ktorého autorom je Mgr.art. Štefan Siváň a PhDr.Mária Novotná.