Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

ekum 00V Gelnici v týždni od 18.01.2015 sa uskutočnil už po 25. krát  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Tento rok preň pripravili texty kresťania z Brazílie na tému:  Daj sa mi napiť – stretnutie Ježiša a Samaritánky pri studni.
Rímskokatolícka, evanjelická i gréckokatolícka cirkev a Fraternita Jeruzalem v troch gelnických chrámoch usporiadali spoločné bohoslužby. Po každej z nich sa uskutočnilo agapé so stretnutím veriacich.