Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 14.októbra 2019 do 20.októbra 2019

UT: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka ST: Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľub. spomienka ŠT: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka PI: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok SO: Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka  NE: 29. nedeľa v cezročnom období.

Pondelok 07:30 + Štefan, Zuzana, Mária, Irena
 
Utorok 18:00
+ Michal, Zuzana, Mária, Jozef
 
Streda 17:00 + Jozef Trojan
 
Štvrtok 07:30 Zdravie a Božie požehnanie pre Františka a Annu
 
Piatok 18:00 + rodičia a súrodenci
 
Sobota 08:00 + Veronka, Ľudovit, Radovan, Jozef, Vladimír, Silvia
17:00 + Pavol Janoško (15 výr.)
 
Nedeľa


08:00 Zdravie a Božie požehnanie pre Annu Gerdinovú
09:30 Za farníkov
17:00

 

+ Alexander (nedož. 85 r.)

 

 

  • Ďakujeme za upratovanie kostola. Na budúci týždeň upratovanie zabezpečuje Staré mesto. Zodpovedná p. Michaela Neupauerová.
  • V piatok 18. októbra 2019 ACN SLOVENSKO organizuje akciu “Milión deti sa modli ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Preto sa v piatok pred omsou v piatok o 17:00 hod. sa detí budu pomodliť ruženec. Prídte aj vy so svojimi deťmi. Povzbudzujem detí ktoré sú v kostole aby prišli. Plagát je na nástenke.
  • Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených,) a pre manželov v kríze. Uskutoční sa 15. 10. 2019 v Prešove alebo 11. – 1.12. 2019 v Bardejovských Kúpeľoch v penzióne Augustineum.  Treba sa tam prihlásiť. Plagáty sú na nástenke.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
  • októbra 2019 v sobotu plánujeme zájazd do ružencovej záhrady do Šebastovej pri Prešove. Odchod autobusu je 9.00 hod. z autobusovej stanice. Pomodlime sa tam ruženec, bude sv. omša. Pozrieme si pamiatky v meste, bude program pre detí. Cena je 10 eur vrátane obeda. Treba sa zapísať na bočnom oltári.
  • V utorok po sv. omši o 18.45 hod. bude vyložená sviatosť oltárna.
  • Dnes je zbierka na potreby kostola a farnosti.

Poster_2019

10-2019 (1)

 

 

Vás srdečne pozýva na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)