Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od  13. januára 2019 do 19.januára 2020

PI: Sv. Antona, opáta, spomienka; SO: Panny Mária v sobotu, ľub. spomienka; NE: Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Pondelok 07:30 Za zdravie Boženy Kaľavskej
 
Utorok 17.00 + rodina Zjevová


Streda 17:00 + Anna, František, Jozef, Lydia
 
Štvrtok 07:30 + Mária Dzurendová, Anna, Mária

 
Piatok 18:00 + Michal a Gabriela Pinčakoví, Mária Jovanová
 
Sobota 08:00 + rodina Jeníková a Sil
17:00 + Ondrej, Mária, Adela, Štefan
 
Nedeľa

 
08:00 Za farníkov
09:30 + Stanislav
17:00

 

+ Pavol Jakubišin a syn Pavol
  • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína sa cezročné obdobie.
  • Ďakujeme za upratovanie kostola. Na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú Nové Legy. Zodpovedný p. Ing. Andrej Sabol.
  • Bohuznámi venovali na kostol 50 a 20 eur. Pán Boh zaplať.
  • V piatok bude detská sv. omša.
  • V sobotu pred večernej sv. omši o 16.15 hod. bude stretnutie s birmovancami.
  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Gelnici bude takýto program: 18. januára (sobota) sa stretnete v rímskokatolíckom kostole, 23. januára v gréckokatolíckej kaplnke a 25. januára v evanjelickom kostole. Vždy o 18.00 hodine. Po spoločnej modlitbe pozývame na agape.
  • Z požehnania domov išlo na kostol 1 200 eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)