Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 15.apríla 2019 do 21.apríla 2019

ŠT: Zelený štvrtok; PI: Veľký piatok; SO: Biela sobota; NE: Veľkonočná nedeľa;

 

Pondelok 07.30 †Anna a Anna
17:00 †Adolf a Hermína
 
Utorok 07:30
†Jozef Trojan
18:00 †Emil Veselényi
 
Streda 07:30 †Rudolf
18:00 †Viktor, Koloman, Ivan a Margita
 
Štvrtok
18:00 za veriacich farnosti
 
Piatok
15:00 obrady Veľkého piatku
 
Sobota
19:45 veľkonočná vigília: za veriacich
 
Nedeľa


08:00 †Kamil
10:00 †Michal Kozár, Juraj a Rozália Závackí
17:00

 

†Jozef Štefaňák, výročná

Upratovanie kostola: ďakujeme za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú Nové Legy. Upratovať sa bude v utorok večer po sv. omši. Zodpovedná pani Anna Lorincová;

Milodary na kostol: z pohrebu venovali 50 EUR;

Stretnutie prvoprijímajúcich detí: na budúci týždeň nebude;

Kurz základov kresťana: na budúci týždeň nebude;

Krížová cesta: na Veľký piatok bude ekumenická krížová cesta o 19:00; začiatok bude pri evanjelickom kostole;

Spovedanie chorých: v stredu dopoludnia. Tí, ktorí chodievajú na prvé piatky, budeme spovedať v máji k prvému piatku;

Požehnanie jedál: na Slovenských Cechoch v sobotu o 17:00, vo farskom kostole v sobotu po obradoch veľkonočnej vigílie a vnedeľu pred sv. omšou o 07:30;

Poklona pri Božom hrobe: na Veľký piatok od 17:00 do obradov veľkonočnej vigílie v sobotu. Záujemcovia zapíšte sa na zoznam na bočnom oltári.

Umývanie nôh: prosíme 12 mužov, alebo chlapcov, aby prišli v sobotu o 17:50 do sakristie kvôli umývaniu nôh v obradoch Zeleného štvrtku;

Modlitba liturgie hodín na Bielu sobotu: na Bielu sobotu o 08:00 bude v kostole modlitba ranných chvál z liturgie hodín;

Diecézne stretnutie mládeže: v Tornali 27. apríla v sobotu, záujemcovia nahláste sa v sakristii;

Zájazd do Talianska: kvôli nedostatočnému počtu záujemcov sa zájazd do Talianska, ktorý mal byť v máji presúva na  začiatok októbra. Záujemcovia, ktorí zaplatili zálohu si môžu peniaze vyzdvihnúť v sakristii, v prípade záujmu o októbrový termín zálohu môžu ponechať.

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)