Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 11.februára 2018 do 17.februára 2019

PO: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej; ľubovoľná spomienka; NE: Šiesta nedeľa v období cez rok;

Pondelok 07.30 †Mária, Ladislav, Klement a Ladislav
17:00 †Mária Sorokáčová
 
Utorok 07:30
†Juraj, Anna, Andrej, Jozef a Eduard
17:00 za rodinu Romanovú
 
Streda 07:30 †Ondrej, František a Alžbeta
17:00 †Štefan a Mária Lörincoví
 
Štvrtok 07:30 †Anton, Terézia a Anton
17:00 †Pavel, Anna, Jozef, Ján, Betka a rodičia
 
Piatok 07:30 †Jozef Pinčák, 10. výročie
17:00 za zdravie Alžbety k 92 rokom a Jaroslava k 40 rokom života
 
Sobota 08:00 na úmysel
17:00 †Emil Veselényi
 
Nedeľa


08:00 †rod. Margita a Imrich Vaškovičoví,Ján,Jozef, František,zať Marek
09:30 †Jozef a Milan
17:00

 

†Jozef Trojan

Upratovanie kostola: ďakujeme za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečuje staré mesto, zodpovedná pani Michaela Neupauerová;

Milodary na kostol: Bohu známa venovala na rekonštrukciu oporného múru 100 EUR; Bohu známa rodina venovala 100 EUR; Bohu známa venovala 30 EUR; Z pohrebu venovali 50 EUR; Z krstu venovali na kostol 50 EUR;

Kurz základov kresťanstva: v pondelok 11. februára 2019 o 18:15 v koncertnej sále ZUŠ;

Stretnutie prvoprijímajúcich detí: na budúci týždeň 15. februára bude stretnutie prvoprijímajúcich detí o 16:30 pred farou, o 17:00 sv. omša s katechézou;

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)