Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 11 novembra 2019 do 17. novembra 2019

PO: Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka UT: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka PI: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka SO: Spomienka Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka  NE: 33. nedeľa v cezročnom období

Pondelok 07:30 + Anna Petríková
 
Utorok 17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku s rodinou
 
Streda 17:30 + Stanislav
 
Štvrtok 07:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marušicovú Máriu k 80-ke
 
Piatok 17:00 Poďakovanie za 80 rokov života. Božie požehnanie pre Máriu
 
Sobota 08:00 + Dana a Stanislav
17:00 + Ján Dzurenda, Jozef, Ján, Ondrej
 
Nedeľa


08:00 + sestra Mária
09:30 + Ján Vaškovič
17:00

 

Za farníkov

 

 

  • Ďakujeme za upratovanie kostola. Na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice Záhradná a Tehelná. Zodpovedný p. Bernadeta Frankovičová.
  • Z pohrebu venovali na kostol 30 eur. Pán Boh zaplať.
  • V piatok bude detská sv. omša.
  • Na budúcu nedeľu je Svetový deň chudobných. Ustanovil ho pápež František listom v roku 2016. Pozýva nás podať pomocnú ruku chudobným a slabým, a nezabúdať na nich v modlitbách.
  • V stredu sv. omša bude o 17.30 hod.
  • Dnes je zbierka na potreby kostola a farnosti. Za každý milodar Pán Boh zaplať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)