Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 17.júna 2019 do 23.júna 2019

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok; PI: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka; NE: Dvanásta nedeľa cez rok;

 

Pondelok 07:30 za požehnanie pre Erika s rodinou
17:00 †Jozef Trojan
 
Utorok 07:30
za dar života a bezpečný pôrod Noemi
18:00 †rodičia
 
Streda 07:30 †Dana a Stanislav
18:00 †Oľga Caganová
 
Štvrtok 07:30 †rodina Vaškovičová a rodina Lörincová
18:00

za Dar Ducha Sv., pravdu a spravodlivosť pre Beátu, Terezku, Aničku,

Miška, Annu a Katarínu

 
Piatok 07:30 †Jozef, Alžbeta, Jozef a Mária
13:00 †Pavol a Jozef Straussoví a konvertiti
 
Sobota 08:00 †Ján a Margita
13:00

14:00

sobášna sv. omša – Martin Maliňák a Anna Belušková

sv. omša pri príležitosti dňa rodiny na Turzove

17:00 za zdravie a Božie požehnanie Milana a Gizely Lazarfových a rodiny k

30. výročiu sobáša

 

Nedeľa


08:00 †Ján a Anna Hadbavní
09:30

11:00   

†Jozef, Margita a Matilda

odpustová slávnosť na Slovenských Cechoch

17:00

 

za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Mateja s rodinou

Upratovanie kostola: ďakujeme za upratovanie kostola, na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú uôlice Kukučínova a Vajanského, zodpovedný pán Karol Saxa;

Milodary na kostol: z krstu venovali na kostol 50 EUR; Pán Boh zaplať;

Kurz základov kresťana: bude v pondelok 17. júna o 18:15 v koncertnej sále ZUŠ;

Ohlášky: v našej farnosti manželstvo hodlajú uzavrieť: Marek Kandra, syn Jána a Ľudmily r. Rendošovej, bývajúci v Bratislave a Dária Tóthová, dcéra Štefana a Viery r. Piskovej, bývajúca v Bratislave;

Púť ku cti Ježišovho Srdca: organizujeme púť pre ctiteľov Božského Srdca Ježišovho do farnosti Litava 28. júna na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Záujemcovia sa môžu zapísať na bočnom oltári, cena je 20 EUR;

Audiovizuálny program: v piatok 21. júna po večernej sv. omši bude v kostole program o Pavlovi Straussovi pri príležitosti 25. výročia od jeho úmrtia;

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)