Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 16.septembra 2019 do 22.septembra 2019

PO: Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov  PI: Sv. Andreja Kim Taegona, kňaza,
a sv. Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov  SO: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu  NE: 25. nedeľa v cezročnom období.

Pondelok 18:00 + Mária
 
Utorok 07:30
+ Jozef Trojan
 
Streda 17:00 + František Jeník
 
Štvrtok 07:30 + Margita, Michal a Dušan Vimpeľ
 
Piatok 18:00 + Majka a Vladimír Kuchtoví
 
Sobota 08:00 + Emil, rodičia Alžbeta a Jozef
14:30 Sobášna sv. omša Petra Malica a Tatiany Vozárovej
17:00 + Rodičia a sestry

 

Nedeľa


08:00 Za farníkov
09:30 + Valéria, Štefan a súrodenci
17:00

 

+ Radka Ružbašanová

 

 

  • Ďakujeme za upratovanie kostola. Na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice Kukučínová a Vajanského. Zodpovedný p. Karol Saxa.
  • Z krstu venovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.
  • Vo farnosti Žakarovce sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: Peter Dobšinský syn Rudolfa a Ľuboslavy r. Čóriovej bytom Košice – Dargov. Hrdinov a Jaroslava Králiková dcéra Stanislava a Jarmily r. Kurillovej bytom Gelnica.
  • V našej farnosti sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: Peter Malic, syn Pavla a Slávky r. Čechovej bytom Spišská N.V. a Ing. arch. Tatiana Vozárová, dcéra Jozefa a Gabriely r. Kostelníkovej bytom Gelnica.
  • V našej farnosti sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: Ivan Cerva, syn Eduarda a Jarmily r. Handzušovej bytom Bratislava-Ružinov a Ing. Veronika Matzová, dcéra Ľubomíra a Aleny r. Šomšákovej  bytom Gelnica.
  • 20-22. september 2019 sa v Bratislave narodný pochod za život. Kto by mal záujem, može sa pripojiť. Alebo aspoň sa za túto akciu pomodliť. Plagát je na nástenke.
  • Tento rok začneme s prípravou na birmovku. Prihlášky sú na bočnom oltári. Odovzdať ich treba do konca mesiaca.
  • Nadacia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nás pozýva zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok sa akcia bude konať 18. októbra. Plagát na nástenke.

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)