Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 2. decembra 2019 do 8. decembra 2019

UT: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka;  ST: Sv. Barbory, panny a mučenice, spomienka;  PI: Sv. Mikuláša, biskupa, ľub. spomienka; SO: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka;  NE: Druhá adventná nedeľa

 

Pondelok 06:30 + Ondrej Rusnak (nedož. 60 r.)
 
Utorok 17:00
+ Pavol Deutscha
 
Streda 17:00 + Mária Jovanová a Michal Pinčak
 
Štvrtok 06:30 + Barbora a rodina Vranayová
 
Piatok 17:00 + Norbert Leintner (10 výr.)
 
Sobota 08:00 + Mária Gundová (30 výr.)
15:00 Sobášna sv. omša
17:00

 

 + Anton a Veronika Mitrikoví
Nedeľa


08:00 Za farníkov
09:30 + Ľudovit Vitkovský
17:00

 

+ Helena, Monika

 

 

  • Ďakujeme za upratovanie kostola. Na budúci týždeň upratovanie zabezpečuje Staré Mesto. Zodpovedná p. Michaela Neupauerová.
  • Z krstu venovali na kostol 50 eur a z pohrebu tiez 50 eur. Bohuznámi venovali na kostol spolu 200 eur. Pán Boh zaplať.
  • V piatok o 17.00 hod. bude detská sv. omša.
  • V stredu 4 decembra o 18.00 hod. bude v ZUŠ-ke modlitbové stretnutie.
  • Ohlášky: V našej farnosti sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: Jaroslav Klein, syn Jaroslava Kleina a Anastázie r. Šiškovej, bývajúci v Gelnici a Katarína Leštáková, dcéra Petra Leštáka a Kataríny r. Ganišinovej, bývajúca v Gelnici.
  • Cez adventné obdobie budú bývať rorátne sväté omše v pondelok a štvrtok o 06:30 hod.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola a farnosti. Pán Boh zaplať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)