Farnosť GelnicaFarnosť GelnicaFarnosť GelnicaFarnosť GelnicaFarnosť GelnicaFarnosť Gelnica

Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa nebude žízniť.

Jn6, 24-35