Program bohoslužieb

ScancovidScancovid1Scan18.10.2020

 

 


(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)