Program bohoslužieb – Oznam

Microsoft Word - 1.6..odt

  • Ďakujeme za upratovanie kostola. Na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice Kukučínová a Vajanského. Zodpovedný p. Karol Saxa.
  • Bohu známi venovali na kostol 50 eur.
  • Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
  • Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní Príď, Duchu Svätý na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za obyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  • V týždni máme prvý piatok. Nech sa nahlásia chorí, ktorí sa chcú vyspovedať doma.
  • V sobotu pred sv. omšou sa pomodlíme večeradlo.
  • Na budúcu nedeľu o 15.45 hod. bude stretnutie ružencového bratstva.
  • Broźúrky s modlitbami a otázkami pre 1. prijímajúce detí si ich rodičia môžu vyzdvyhnúť v sakristii.
  • Zbierka na katolícke masmédia bola 376 eur.  Pán Boh zaplať.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)