Program bohoslužieb

Liturgický prehľad a farské oznamy od 24. februára 2020 do 1.marca 2020

ST: Popolcová streda; NE: Prvá pôstna nedeľa.

 

7. Nedeľa
Cezročné obdobie
23. február
08:00 Poďakovanie za 40 rokov spol. života manželov Hadbavných
09:30 + Michal Nalevanko (6 výr.)
17:00

 

Za farníkov
Pondelok 07:30 + Dana a Stanislav
13:00  Pohrebná sv. omša + Jozef Mihalik
 
Utorok 17.00 Zdravie a Božie požehnanie pre Magdu Vallovú k 70-ke
 
   
Streda 17:00 Za zdravie pre Martu, Ľudovíta a Matúša
 
Štvrtok 07:30 + Alžbeta a Ladislav Kavulič
 
 
Piatok 17:00 + Ivan Dudy
 
Sobota 08:00 Zdravie a Božie požehnanie pre Annu
17:00 + Ján, Magdaléna a rodičia
 
8. Nedeľa
Cezročné obdobie
1. marca
08:00 + František Mitrík
09:30 Za farníkov
17:00

 

+ Milan Jeník
  • Ďakujeme za upratovanie kostola. Na budúci týždeň upratovanie zabezpečujú ulice SNP a Športová. Zodpovedná p. Emília Plateková.
  • Z krstu venovali na kostol 30 eur. A na kostol spolu venovali 110 eur. Pán Boh zaplať.
  • Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie. Mali by sme sa viac stíšiť, viac času venovať rozhovoru s Bohom a prejavom skutkov lásky. Je deň prísneho pôstu.
  • V pôstnom období sa budeme spoločne modliť krížovú cestu v piatky a v nedele o 16:15 hod.
  • V sobotu hodinu po rannej sv. omši a hodinu pred večernou sv. omšou bude vyložená sviatosť oltárna. Môžeme prichádzať a modliť sa aj dobré výsledky volieb.
  • V piatok bude detská sv. omša.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude stretnutie s birmovancami.
  • Každý utorok o 17.45 hod. býva na fare biblická hodina. Pozývam.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žiadatelia o odslúženie svätej omše a žiadatelia o uzavretie manželstva súhlasia so zverejnením osobných údajov v zmysle smernice Európskej únie o ochrane osobných údajov;)