Z nášho života

Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary-ukončenie prác v roku 2020

V 12/2020 boli ukončené všetky plánované prípravné práce obnovy striech a fasád objektu, ktoré obsahovali zameranie stavby, reštaurátorský a vlhkostný… Čítať celý článok »

Modlitby za mesto

Spolu s bratmi a sestrami pochádzajúcimi z Gelnice a žijúcimi v Írsku, Poľsku, Česku, Nemecku, Rakúsku, Kanade, Dánsku, Austrálii, Holandsku,… Čítať celý článok »

Adventné putovanie po Jakubskej ceste

X. ročník adventného putovania po Jakubskej ceste sa uskutočnil 12. a 13. decembra 2020. V tomto roku sa putovalo z… Čítať celý článok »

Modlitby v deň sv. Barbory

Pri sviečkach a fakliach už po piaty krát z tmy zažiaril kríž sv. Barbory nad mestom. 4. decembra 2020 sa… Čítať celý článok »

Kurz základov kresťana v Gelnici

  Od marca 2018 do marca 2020 vo farnosti Gelnica sa uskutočnil dvojročný Kurz základov kresťana, v ktorom sa prostredníctvom… Čítať celý článok »

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2020 v Gelnici

Už viac ako 30 rokov sa v našom meste Gelnica uskutočňujú Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov. V tomto roku sme… Čítať celý článok »

Reštaurovanie kamenného ústupkového portálu vo svätyni

Koncom roka 2018 bola ukončená prvá etapa prác spojených s prezentáciou ústupkového kamenného portálu svätyne nášho chrámu, ktorú predstavovalo reštaurovanie… Čítať celý článok »

Reštaurátorský výskum portálu vstupu do kostola

V druhej polovici roka 2016 bol, ako ďalšia etapa reštaurátorských výskumov dochovaných kamenných článkov nášho kostola, realizovaný reštaurátorský výskum ústupkového portálu… Čítať celý článok »

Noc kostolov

10.Júna 2016 sa po siedmy raz uskutočnila Noc kostolov v chrámoch a kaplnkách Gelnice. Prednášku na tému Duch svätý v… Čítať celý článok »

Posvätenie obnovenej kaplnky

Na slávnosť Povýšenia svätého kríža 14.9.2015 biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal obnovenú kaplnku na Thurzove i Oázu Jakubskej cesty a… Čítať celý článok »