Adventné putovanie po Jakubskej ceste

ADVENTNÉ PUTOVANIE JAKUBSKEJ CESTYX. ročník adventného putovania po Jakubskej ceste sa uskutočnil 12. a 13. decembra 2020. V tomto roku sa putovalo z Kojšovskej hole cez Perlovu dolinu do Gelnice v kategóriách jednotlivci a rodinné skupinky. Jakubská cesta a jej desať rokov existencie v našom regióne (odkiaľ sa iniciatíva Jakubskej cesty a putovania rozšírila za desaťrokov aj do ďalších regiónov Slovenska) podnietili mnohých aby objavovali novodobé možnosti putovania doma i v zahraničí a tiež spoznali krásy prírody a historické sakrálne pamiatky. Objavenie spiriruality putovania pomáha každému nachádzať vzťah k sebe, k Bohu, k prírode aj k druhým. Pri kaplnke sochy sv. Jakuba na Thurzove v Oáze Jakubskej cesty sa účastníci adventného putovania modlili aj za zomrelých pútnikov v tomto roku a za nadcháduajúci jubilejný jakubský rok 2021, ktorý bude iný ako predošlé. Buen camino.