Kontakt

Adresa:
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ GELNICA
Slovenská 11
056 01 Gelnica
 
Telefón:
053 / 48 21 268  (farský úrad)
 
E-mail:
gelnica@rv.ecclesia.sk
 
P. Myroslav Ščerban, OFM – administrátor farnosti
(mobil: +421 915 124 576)