Kontakt

Adresa:
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ GELNICA
Slovenská 11
056 01 Gelnica
 
Telefón:
053 / 48 21 268  (farský úrad)
 
E-mail:
gelnica@burv.sk
 
Administrátor farnosti: 
P. Myroslav Ščerban, OFM
(mobil: +421 915 124 576)
 
Číslo bankového účtu farnosti:
(IBAN): SK51 0900 0000 0001 0137 8635