Kontakt

Adresa:
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ GELNICA
Slovenská 11, 056 01 Gelnica
 
Telefón:
053 / 48 21 268  (farský úrad)
 
E-mail:
gelnica@burv.sk 
 
Administrátor farnosti: 
P. Egid Branislav Golha, OFM  (mobil: +421 915 116 406)
 
Kaplán:
P. Róbert Jozef Chabada, OFM (mobil: +421 917 531 327)
 
Číslo bankového účtu farnosti:
(IBAN): SK51 0900 0000 0001 0137 8635