Kontakt

Adresa:
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ GELNICA
Slovenská 11
056 01 Gelnica
 
Telefón:
053 / 48 21 268  (farský úrad)
 
E-mail:
gelnica@rv.ecclesia.sk
 
Farár:   Mons. Mgr. Dušan Lukáč (mobil: 903 635 996)
Kaplán:  P. Myroslav B. Ščerban, OFM