Kontakt

Adresa:
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ GELNICA
Slovenská 11, 056 01 Gelnica
 
Telefón:
053 / 48 21 268  (farský úrad)
 
E-mail:
gelnica@burv.sk 
 
Administrátor farnosti: 
p. Egid Branislav Golha, OFM  (mobil: +421 915 116 406)
 
Kaplán:
p. Róbert Jozef Chabada, OFM (mobil: +421 917 531 327)
 
Brat: 
fr. Eliáš Mária František Baláž OFM
 
Číslo bankového účtu Farnosti Gelnica:
(IBAN): SK51 0900 0000 0001 0137 8635
Číslo bankového účtu Menších Bratov Františkánov Gelnica:
(IBAN): SK33 0900 0000 0051 7254 1287