Z nášho života

Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary-ukončenie prác v roku 2020

V 12/2020 boli ukončené všetky plánované prípravné práce obnovy striech a fasád objektu, ktoré obsahovali zameranie stavby, reštaurátorský a vlhkostný… Čítať celý článok »

Modlitby za mesto

Spolu s bratmi a sestrami pochádzajúcimi z Gelnice a žijúcimi v Írsku, Poľsku, Česku, Nemecku, Rakúsku, Kanade, Dánsku, Austrálii, Holandsku,… Čítať celý článok »

Adventné putovanie po Jakubskej ceste

X. ročník adventného putovania po Jakubskej ceste sa uskutočnil 12. a 13. decembra 2020. V tomto roku sa putovalo z… Čítať celý článok »

Modlitby v deň sv. Barbory

Pri sviečkach a fakliach už po piaty krát z tmy zažiaril kríž sv. Barbory nad mestom. 4. decembra 2020 sa… Čítať celý článok »

Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne – ukončenie prác v roku 2020

V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu… Čítať celý článok »

Kurz základov kresťana v Gelnici

  Od marca 2018 do marca 2020 vo farnosti Gelnica sa uskutočnil dvojročný Kurz základov kresťana, v ktorom sa prostredníctvom… Čítať celý článok »

Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne a jej výmaľba

 V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu… Čítať celý článok »

Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary

  V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR z dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu prípravných… Čítať celý článok »

Pastiersky list otca biskupa Mosn. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 12.4.2020

Milovaní bratia a sestry! Vo veľkonočnú nedeľu sme si zvykli pripomenúť ženy, ktoré sa ponáhľali k Ježišovmu hrobu. Celé prestrašené, až vyľakané… Čítať celý článok »

Výzva k modlitbe diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolátika

  Drahí bratia kňazi, drahí veriaci, „Od 16. marca, kedy je, ako vždy 16. – teho v mesiaci, Deň modlitieb… Čítať celý článok »