Z nášho života

Komplexná obnova strechy a fasád objektu Rímskokatolíckej fary v Gelnici – 1. etapa

Názov projketu: Komplexná obnova strechy a fasád objektu Rímskokatolíckej fary v Gelnici – 1. etapa Program: Obnovme si svoj dom… Čítať celý článok »

Reštaurovanie stien a klenieb presbytéria rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici – 1. Etapa

Program: Obnovme si svoj dom Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava… Čítať celý článok »

Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary-ukončenie prác v roku 2020

V 12/2020 boli ukončené všetky plánované prípravné práce obnovy striech a fasád objektu, ktoré obsahovali zameranie stavby, reštaurátorský a vlhkostný… Čítať celý článok »

Modlitby za mesto

Spolu s bratmi a sestrami pochádzajúcimi z Gelnice a žijúcimi v Írsku, Poľsku, Česku, Nemecku, Rakúsku, Kanade, Dánsku, Austrálii, Holandsku,… Čítať celý článok »

Adventné putovanie po Jakubskej ceste

X. ročník adventného putovania po Jakubskej ceste sa uskutočnil 12. a 13. decembra 2020. V tomto roku sa putovalo z… Čítať celý článok »

Modlitby v deň sv. Barbory

Pri sviečkach a fakliach už po piaty krát z tmy zažiaril kríž sv. Barbory nad mestom. 4. decembra 2020 sa… Čítať celý článok »

Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne – ukončenie prác v roku 2020

V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu… Čítať celý článok »

Kurz základov kresťana v Gelnici

  Od marca 2018 do marca 2020 vo farnosti Gelnica sa uskutočnil dvojročný Kurz základov kresťana, v ktorom sa prostredníctvom… Čítať celý článok »

REKONŠTRUKCIA OPORNÉHO MÚRA PRI RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Poskytovateľ:           Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,  817 382 Bratislava 15 Doba realizácie:        máj 2019 – júl 2019 Výška… Čítať celý článok »

Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne a jej výmaľba

 V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu… Čítať celý článok »