Kurz základov kresťana v Gelnici

 

Biblia

Od marca 2018 do marca 2020 vo farnosti Gelnica sa uskutočnil dvojročný Kurz základov kresťana, v ktorom sa prostredníctvom modlitieb, prednášok, biblických večerov, workshopov, práce v skupinkách a večerov chvál mali možnosť účastníci na ekumenickej báze dozvedieť viac o kresťanstve, zažiť osobnú modlitbu i prehĺbiť si život viery. Na prednáškach na jednotlivé biblické, spirituálne a antropologické témy sa vystriedalo niekoľko prednášajúcich: evanjelická farárka Mgr. Marta Chlpíková, Branislav Letko a Lamačské chvály, Dr. Gerhard Weag a Fraternita Jeruzalem, greckokatolícky farár Pavol Mihajlo, rabín Michail Kapustin a dekan Mons. Dušan Lukáč. Iniciatíva bola prehĺbením ekumenických vzťahov i otvorením priestoru pre hľadajúcich odpovede na rozličné otázky života viery.
Kurzu sa zúčastnilo 80 participantov z mesta Gelnica i okolia.