Oznamy

Komplexná obnova strechy a fasád objektu Rímskokatolíckej fary v Gelnici – 1. etapa

Názov projketu: Komplexná obnova strechy a fasád objektu Rímskokatolíckej fary v Gelnici – 1. etapa Program: Obnovme si svoj dom… Čítať celý článok »

Reštaurovanie stien a klenieb presbytéria rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici – 1. Etapa

Program: Obnovme si svoj dom Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava… Čítať celý článok »

Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary-ukončenie prác v roku 2020

V 12/2020 boli ukončené všetky plánované prípravné práce obnovy striech a fasád objektu, ktoré obsahovali zameranie stavby, reštaurátorský a vlhkostný… Čítať celý článok »

Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne – ukončenie prác v roku 2020

V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu… Čítať celý článok »

REKONŠTRUKCIA OPORNÉHO MÚRA PRI RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Poskytovateľ:           Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,  817 382 Bratislava 15 Doba realizácie:        máj 2019 – júl 2019 Výška… Čítať celý článok »

Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne a jej výmaľba

 V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu… Čítať celý článok »

Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary

  V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR z dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu prípravných… Čítať celý článok »

Pastiersky list otca biskupa Mosn. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 12.4.2020

Milovaní bratia a sestry! Vo veľkonočnú nedeľu sme si zvykli pripomenúť ženy, ktoré sa ponáhľali k Ježišovmu hrobu. Celé prestrašené, až vyľakané… Čítať celý článok »

Výzva k modlitbe diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolátika

  Drahí bratia kňazi, drahí veriaci, „Od 16. marca, kedy je, ako vždy 16. – teho v mesiaci, Deň modlitieb… Čítať celý článok »

Reštaurovanie kamenných sedílií

Práce na reštaurovaní kamenných sedílií svätyne zo 14.storočia boli úspešne ukončené v decembri 2019. Práce boli realizované vďaka získaniu dotácie… Čítať celý článok »