Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary

FAR 02  V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR z dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu prípravných prác komplexnej obnovy striech a fasád našej fary vo výške 9.600,-€.

Cieľom realizácie projektu je zabezpečiť spracovanie všetkých prípravných prác spojených s plánovanou realizáciou komplexnej obnovy strechy, komínových telies a fasád rímskokatolíckej fary v Gelnici. Práce budú spočívať zo zabezpečenia zamerania fasád a krovu vrátane geodetického zamerania rastlých terénov, prípravy projektu sanácie murív voči zemnej vlhkosti, reštaurátorského prieskumu fasád a samotného spracovania výslednej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtov a výkazov výmer pre realizáciu takto špecifikovanej obnovy dnes značne poškodeného vonkajšieho plášťa historického objektu.

Týmto krokom chceme nadviazať na v minulom roku realizovanú obnovu oporného múra a oplotenia záhrady fary a pripraviť sa na realizáciu dnes už nevyhnutných opráv striech a fasád objektu fary, ktoré plánujeme realizovať v nasledujúcich rokoch.

Za duchovnú podporu tohoto projektu ako i finančnú podporu opráv oporných múrov a oplotenia realizovaných v minulom roku všetkým veriacim ďakujeme.

Práce realizované v minulom roku podporil dotáciou vo výške 20.000,-€ i Úrad vlády SR