Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary-ukončenie prác v roku 2020

IMG_20200530_073459V 12/2020 boli ukončené všetky plánované prípravné práce obnovy striech a fasád objektu, ktoré obsahovali zameranie stavby, reštaurátorský a vlhkostný prieskum fasád, statické posúdenie stavu objektu a  samotné spracovanie výslednej projektovej dokumentácie na obnovu strechy a fasád našej fary.

Zabezpečenie týchto prác bolo bolo podporené získanou dotáciou Ministerstva kultúry SR v roku 2020 z dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” v celkovej výške  9.600,- €.

Na uvedený projekt v roku 2021 naša farnosť plánuje naviazať realizáciu obnovy komínových telies objektu a jej krovu a strechy.