Komplexná obnova strechy a fasád objektu Rímskokatolíckej fary v Gelnici – 1. etapa

Názov projketu: Komplexná obnova strechy a fasád objektu Rímskokatolíckej fary v Gelnici – 1. etapa

Program: Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: december 2021 – marec 2022
Výška dotácie: 20 000 EUR
Spolufinancovanie: min. 1 000 EUR
Celkový rozpočet: 35 881,49 EUR
Zámer projektu:
Projekt 1.etapy obnovy strešného plášťa a fasád objektu rímskokatolíckej fary v Gelnici
predstavuje realizáciu obnovy komínových telies, strešného plášťa objektu vrátane
historických klampiarskych a kováčskych detailov ako i sanáciu historickej konštrukcie
krovu. Projekt je súčasťou dlhodobého, postupne realizovaného zámeru obnovy historického
komplexu kostola Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici, ktorého objekt fary je významnou
súčasťou.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.logo-min