Modlitby v deň sv. Barbory

sv. barbora krizPri sviečkach a fakliach už po piaty krát z tmy zažiaril kríž sv. Barbory nad mestom. 4. decembra 2020 sa stretli pri ňom nad amfiteátrom veriaci mesta Gelnica i okolia k modlitbe litánii k sv. Barbore. V príbehu historických udalostí z jej života sa dozvedeli o dôvodoch patronátu nad baníckymi mestami aj stručným prierezom dejín baníctva v meste Gelnica. Kríž sv. Barbory nad mestom bol požehnaný v Roku zasvateného života 2015 ako ekumenická iniciatíva kresťanov mesta a regiónu spolu s banskými spolkami. Mesto Gelnica bolo historickým strediskom Spolku hornouhorských baní a malo aj Mestské banské kráľovské právo ako prvé v Uhorsku /15.storočie/. Banícky rozvoj regiónu suvisí s príchodom nemeckých osadníkov v 13. storočí do nášho mesta. Sv. Barbora patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi. Modlitbami tak vyprosujeme Božiu milosť a pomoc v čase pandémie aj na príhovor tejto nebeskej patrónky pre ľudí v zložitej situácii.