Modlitby za mesto

MODLITBA ZA MESTOSpolu s bratmi a sestrami pochádzajúcimi z Gelnice a žijúcimi v Írsku, Poľsku, Česku, Nemecku, Rakúsku, Kanade, Dánsku, Austrálii, Holandsku, Francúzsku a iných regiónoch na Slovensku sme sa modlili Modlitbu za mesto a ľudí v situácií počas prichádzajúcich Vianoc v nedeľu podvečer 20. decembra 2020. Cez internetové siete zazneli pozdravy k Vianociam, keď sa kvôli epidémii a hygienickým opatreniam i nemožnosti cestovať mnohé rodiny nestretnú spolu doma pri Štedrovečernom stole ani na polnočnej sv. omši v našom farskom chráme Nanebovzatia Panny Márie.