Reštaurátorský výskum portálu vstupu do kostola

00

V druhej polovici roka 2016 bol, ako ďalšia etapa reštaurátorských výskumov dochovaných kamenných článkov nášho kostola, realizovaný reštaurátorský výskum ústupkového portálu južného vstupu do južnej lode kostola.

Portál pochádza z druhej stredovekej prestavby kostola (bola ukončená okolo roku 1397). Spracovaný architektonický výskum kostola (arch.Janovská 2014) potvrdil pôvodné umiestnenie vstupov do severnej a južnej lode kostola v ich strede, čo sú predpokladané miesta pôvodnej polohy dochovaného portálu, ktorý bol pravdepodobne osadený do dnešnej polohy až pri stavebných úpravách chrámu realizovaných v 18.storočí.

Realizovaný výskum preukázal značnú degradáciu pôvodnej kamennej hmoty portálu pod sekundárnymi tvarovými doplnkami a neskoršími povrchovými úpravami.

Realizátorom výskumu, ktorý obsahuje i návrh na reštaurovanie portálu je Mgr.Štafen Siváň.

Predmetné práce realizované v roku 2016 boli finančne podporené dotáciou z Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu „Obnov si svoj dom“ vo výške 1.500,-€ a boli ukončené vydaním rozhodnutia KPÚ k návrhu na reštaurovanie portálu.

V roku 2017 sa naša farnosť uchádza o podporu realizácie reštaurátorskej obnovy tohto portálu z uvedeného dotačného programu Ministerstva kultúry.

 

autor fotografií Mgr.art.Š.Siváň