Diecézne stretnutie mládeže – Gelnica, 22.apríl 2017

STRETNUTIEV sobotu 22.04.2017 sa uskutočnilo v našej farnosti diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.