Z nášho života

Reštaurátorský výskum kamenných článkov svätyne

V druhej polovici roka 2015 bol realizovaný reštaurátorský výskum dochovaných kamenných článkov svätyne nášho kostola. Realizátorom výskumu, ktorý obsahuje i návrhy na… Čítať celý článok »

Relikvie sv. Terézie z Lisieux

15. januára 2016 navštívili našu farnosť vzácne relikvie sv. Terézie z Lisieux, prinášajúc nám povzbudenie vo viere.  Sv. Terézia z Lisieux… Čítať celý článok »

Brána Milosrdenstva

V Svätom roku milosrdenstva bola na našom chráme otvorená brána milosrdenstva. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom začal 8.12.2015 a bude trvať… Čítať celý článok »

Kríž sv.Barbory

Kríž sv. Barbory stojí nad Amfiteátrom v Gelnici. Bol požehnaný zástupcami kresťanských cirkví v lete 2015, v Roku zasväteného života… Čítať celý článok »

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V Gelnici v týždni od 18.01.2015 sa uskutočnil už po 25. krát  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok preň… Čítať celý článok »

Architektonicko-historický výskum nášho chrámu

V roku 2014 získala naša farnosť dotáciu z fondu Ministerstva kultúry SR vo výške 9.000,-€ určenú na realizáciu architektonicko – historického výskumu… Čítať celý článok »

Reštaurovanie sochy sv.Barbory z kamenného pastofória

Na konci minulého roka bola ukončená prvá etapa prác na reštaurátorskej obnove neskorogotickej sochy sv.Barbory. Tieto práce zabezpečované reštaurátorom Mgr.art…. Čítať celý článok »

Obnova barokového portálu vstupu do kostola

V jesenných mesiacoch roku 2013 bola dokončená reštaurátorská obnova barokového kamenného portálu bočného vstupu nášho chrámu a na neho nadväzujúcich omietok…. Čítať celý článok »

Dekanátne stretnutie v rámci prípravy na SDM 2013

S výzvou Pána Ježiša „Choďte a získavajte mi učeníkov zo všetkých národov“ sa v Gelnici stretla asi dvadsiatka účastníkov dekanského stretnutia v rámci… Čítať celý článok »

Veľkonočné trojdnie vo veži kostola

Gelnickí zvonári podľa zvyku zahájili prípravu na Veľkú noc už slávnostným zvonením na popolcovú stredu. Vtedy zvonil Veľký zvon naposledy…. Čítať celý článok »