Z nášho života

Jakubská cesta

Farnosťou Gelnica prechádza pútnická cesta sv. Jakuba do Compostely. Prechádza židovským cintorínom, Zámčiskom a kaplnkou Povýšenia Svätého kríža na Thurzove, … Čítať celý článok »

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V Gelnici v týždni od 18.01.2015 sa uskutočnil už po 25. krát  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok preň… Čítať celý článok »

Architektonicko-historický výskum nášho chrámu

V roku 2014 získala naša farnosť dotáciu z fondu Ministerstva kultúry SR vo výške 9.000,-€ určenú na realizáciu architektonicko – historického výskumu… Čítať celý článok »

Reštaurovanie sochy sv.Barbory z kamenného pastofória

Na konci minulého roka bola ukončená prvá etapa prác na reštaurátorskej obnove neskorogotickej sochy sv.Barbory. Tieto práce zabezpečované reštaurátorom Mgr.art…. Čítať celý článok »

Obnova barokového portálu vstupu do kostola

V jesenných mesiacoch roku 2013 bola dokončená reštaurátorská obnova barokového kamenného portálu bočného vstupu nášho chrámu a na neho nadväzujúcich omietok…. Čítať celý článok »

Dekanátne stretnutie v rámci prípravy na SDM 2013

S výzvou Pána Ježiša „Choďte a získavajte mi učeníkov zo všetkých národov“ sa v Gelnici stretla asi dvadsiatka účastníkov dekanského stretnutia v rámci… Čítať celý článok »

Veľkonočné trojdnie vo veži kostola

Gelnickí zvonári podľa zvyku zahájili prípravu na Veľkú noc už slávnostným zvonením na popolcovú stredu. Vtedy zvonil Veľký zvon naposledy…. Čítať celý článok »

Obnova kaplnky Povýšenia Svätého kríža, Thurzov

Kaplnka Povýšenia Svätého Kríža nachádzajúca sa nad cestou v Thurzovskej doline postavená v roku 1829 bola značne poškodená zubom času ale i… Čítať celý článok »

Gelnická sv. Alžbeta Uhorská

V priestoroch Slovenského národného múzea bola v prvých mesiacoch roku 2012 realizovaná  reprezentačná výstava – Bohyne a svätice v umení 19.storočia. Výstava približovala obrazové… Čítať celý článok »

Výročie znovu inštalácie veľkého zvona nášho chrámu

Mestský notár Gelnice Anton Stark opísal príbeh troch zvonov vo veži chrámu vo svojom diele „Beyträge zur Geschichte der Bergstadt… Čítať celý článok »