Z nášho života

Prípravné práce obnovy striech a fasád objektu fary

  V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR z dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu prípravných… Čítať celý článok »

Pastiersky list otca biskupa Mosn. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 12.4.2020

Milovaní bratia a sestry! Vo veľkonočnú nedeľu sme si zvykli pripomenúť ženy, ktoré sa ponáhľali k Ježišovmu hrobu. Celé prestrašené, až vyľakané… Čítať celý článok »

Výzva k modlitbe diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolátika

  Drahí bratia kňazi, drahí veriaci, „Od 16. marca, kedy je, ako vždy 16. – teho v mesiaci, Deň modlitieb… Čítať celý článok »

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2020 v Gelnici

Už viac ako 30 rokov sa v našom meste Gelnica uskutočňujú Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov. V tomto roku sme… Čítať celý článok »

Reštaurovanie kamenných sedílií

Práce na reštaurovaní kamenných sedílií svätyne zo 14.storočia boli úspešne ukončené v decembri 2019. Práce boli realizované vďaka získaniu dotácie… Čítať celý článok »

Reštaurovanie kamenného ústupkového portálu vo svätyni

Koncom roka 2018 bola ukončená prvá etapa prác spojených s prezentáciou ústupkového kamenného portálu svätyne nášho chrámu, ktorú predstavovalo reštaurovanie… Čítať celý článok »

Reštaurovanie kamenného ústupkového portálu južného vstupu

V poslednom novembrovom týždni roku 2017 boli ukončené reštaurátorské práce na obnove kamenného ústupkového portálu južného vstupu do nášho chrámu…. Čítať celý článok »

Diecézne stretnutie mládeže – Gelnica, 22.apríl 2017

V sobotu 22.04.2017 sa uskutočnilo v našej farnosti diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.      … Čítať celý článok »

Reštaurátorský výskum portálu vstupu do kostola

V druhej polovici roka 2016 bol, ako ďalšia etapa reštaurátorských výskumov dochovaných kamenných článkov nášho kostola, realizovaný reštaurátorský výskum ústupkového portálu… Čítať celý článok »

Noc kostolov

10.Júna 2016 sa po siedmy raz uskutočnila Noc kostolov v chrámoch a kaplnkách Gelnice. Prednášku na tému Duch svätý v… Čítať celý článok »