Z nášho života

Posvätenie obnovenej kaplnky

Na slávnosť Povýšenia svätého kríža 14.9.2015 biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal obnovenú kaplnku na Thurzove i Oázu Jakubskej cesty a… Čítať celý článok »

Reštaurátorský výskum kamenných článkov svätyne

V druhej polovici roka 2015 bol realizovaný reštaurátorský výskum dochovaných kamenných článkov svätyne nášho kostola. Realizátorom výskumu, ktorý obsahuje i návrhy na… Čítať celý článok »

Relikvie sv. Terézie z Lisieux

15. januára 2016 navštívili našu farnosť vzácne relikvie sv. Terézie z Lisieux, prinášajúc nám povzbudenie vo viere.  Sv. Terézia z Lisieux… Čítať celý článok »

Brána Milosrdenstva

V Svätom roku milosrdenstva bola na našom chráme otvorená brána milosrdenstva. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom začal 8.12.2015 a bude trvať… Čítať celý článok »

Kríž sv.Barbory

Kríž sv. Barbory stojí nad Amfiteátrom v Gelnici. Bol požehnaný zástupcami kresťanských cirkví v lete 2015, v Roku zasväteného života… Čítať celý článok »

Jakubská cesta

Farnosťou Gelnica prechádza pútnická cesta sv. Jakuba do Compostely. Prechádza židovským cintorínom, Zámčiskom a kaplnkou Povýšenia Svätého kríža na Thurzove, … Čítať celý článok »

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V Gelnici v týždni od 18.01.2015 sa uskutočnil už po 25. krát  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok preň… Čítať celý článok »

Architektonicko-historický výskum nášho chrámu

V roku 2014 získala naša farnosť dotáciu z fondu Ministerstva kultúry SR vo výške 9.000,-€ určenú na realizáciu architektonicko – historického výskumu… Čítať celý článok »

Reštaurovanie sochy sv.Barbory z kamenného pastofória

Na konci minulého roka bola ukončená prvá etapa prác na reštaurátorskej obnove neskorogotickej sochy sv.Barbory. Tieto práce zabezpečované reštaurátorom Mgr.art…. Čítať celý článok »

Obnova barokového portálu vstupu do kostola

V jesenných mesiacoch roku 2013 bola dokončená reštaurátorská obnova barokového kamenného portálu bočného vstupu nášho chrámu a na neho nadväzujúcich omietok…. Čítať celý článok »